School Executive Board

Dekan

Prof. Dr. Urs Gasser
E-Mail: dean@sot.tum.de

Prodekane

Prof. Dr. Maria Bannert
Prodekanin Forschung und Innovation
E-Mail: vd.research_innovation@sot.tum.de

Prof. Dr. Claudia Nerdel
Prodekanin Studium und Lehre
E-Mail: vd.study_teaching@sot.tum.de

Prof. Dr. Ruth Müller
Prodekanin Diversity und Talent Management
E-Mail: vd.talent_diversity@sot.tum.de

Prof. Dr. Gjergji Kasneci
Prodekan Informationsmanagement
E-Mail: vd.information_officer@sot.tum.de

Department Heads

Prof. Dr. Tina Seidel
Department Head (EDU)
tina.seidel@tum.de

Prof. Dr. Doris Holzberger
Deputy Department Head (EDU)
doris.holzberger@tum.de

Prof. Dr. Jürgen Pfeffer
Department Head (GOV)
juergen.pfeffer@hfp.tum.de

Prof. Dr. Miranda Schreurs
Deputy Department Head (GOV)
miranda.schreurs@hfp.tum.de

Prof. Dr. Sebastian Pfotenhauer
Department Head Science, Technology & Society
sebastian.pfotenhauer@tum.de

Prof. Dr. Ruth Müller
Deputy Department Head (STS)
vd.talent_diversity@sot.tum.de